Marie-Jeanne, architect

the mediator between head and hands must be the heart

Wolfert Walenburgerweg Rotterdam

Hergebruik van een leegstaand kantoorgebouw pal achter Rotterdam CS voor het Wolfert College.

Regeneration of an old office building just behind Rotterdam Central Station for the Wolfert College.

Pal achter Rotterdam Centraal, richting Diergaarde Blijdorp, staat aan het Bentinckplein al enige tijd een markant kantoorgebouw leeg. Het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam heeft Marie-Jeanne Sas en Anton Vermeulen, eerder met succes verantwoordelijk voor het ontwerp van het onlangs opgeleverde Wolfert Lyceum in Bergschenhoek, gevraagd een haalbaarheidsstudie te doen naar de hergebruik van het gebouw ten behoeve van het Wolfert College (en het ISK (Internationale Schakel Klassen). Het gebouw zal één van de Rotterdamse voorbeeldprojecten op het gebied van duurzaam hergebruik gaan worden.

Het gebouw staat wat betreft ontsluiting op een perfecte plek, vlakbij een regionaal/nationaal openbaar vervoersknooppunt en aan één van de grotere ontsluitingswegen van Rotterdam. Het is echter compleet uitgeleefd en de laatste jaren als anti-kraakpand nauwelijks meer onderhouden. De buitengevel toont diep treurig, met later toegevoegde zonweringlamellen die op half zeven hangen, behangen met gescheurde netten die ooit de duiven moesten tegenhouden. Binnen komt een ratjetoe aan wanden en verlaagde plafonds op je af, en kun je nauwelijks oriënteren in de eindeloze aaneenschakeling van gangen en muffe kamertjes.

Echter, als je goed door alle rommel heenkijkt, zie je de contouren van een ooit eerlijk en oprecht (in de jaren ’60) ontworpen gebouw, met een heldere structuur, mooie en unieke detaillering en met alle kansen voor grote open ruimten voor een aula, open leercentrum, auditorium, toneel, gymzaal, klaslokalen…

Het volledige programma met bijbehorende onderwijsvisie blijkt meer dan prima in het gebouw te passen, waarbij het oude gebouw zelf volledig in ere wordt hersteld. Met een geheel vernieuwd entreegebied met pauzeplaats aan het binnenhof. Met een heldere en overzichtelijke interne ontsluiting. Met herkenbare domeinen voor de verschillende onderdelen van de school. Met de gevraagde hoogtes ten behoeven van de gymzaal, auditorium, aula. Met een open leercentrum cq mediatheek cq examenzaal. Met een inpandige fietsenstalling én parkeergarage. En met wat extra meters per lokaal om het (onhandige onderwijs-)stramien van ongeveer 4m50 bij 4m50 te pareren.

De gevels worden grondig gerenoveerd, geïsoleerd en duurzaam van zonwering voorzien. De gehele installatie wordt vernieuwd, waarvoor gebalanceerd ventileren, warmteterugwinning en topkoeling de basis zal gaan vormen.

opdrachtgever Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam
ontwerp Marie-Jeanne Sas en Anton Vermeulen
project hergebruik van een kantoorgebouw voor onderwijs
bvo circa 8.000m²
status haalbaarheidsstudie

uit eigen acquisitie in huidig dienstverband bij fame