Marie-Jeanne, architect

the mediator between head and hands must be the heart

kapel Parc Dekkerswald Groesbeek

Restauratie en verbouwing van een 100 jaar oude kapel (Eduard Cuijpers, vroege Amsterdamse School) tot multifunctioneel middelpunt van Parc Dekkerswald te Groesbeek, in opdracht van ZZG Zorggroep Nijmegen.

Restauration of an early Amsterdam School chapel near Nijmegen and its transformation into a multifunctional ‘living room’ for care Parc Dekkerwald.

Centraal op het oude sanatoriumterrein van Dekkerswald te Groesbeek staat de bijna 100 jaar oude kapel van de zusters Onder De Bogen, ontworpen door Eduard Cuypers met schitterende schilderingen van Piet Gerrits. Voorheen, in de rijke roomse jaren, vormde de kapel het hart van het sanatorium, strategisch geplaatst en verbonden met het sanatorium ten zuiden en het (inmiddels gesloopte) klooster ten noorden ervan.
Het oude instellingenterrein Dekkerswald wordt de komende jaren herontwikkeld tot Park Dekkerswald, waarbij aan zorg en wonen een nieuwe invulling wordt gegeven, passend bij de huidige client (ipv patient) en de ontwikkelingen in de markt.

De kapel heeft haar oorspronkelijke functie van (sec) gebedshuis verloren, wordt nog maar incidenteel gebruikt en heeft te kampen met achterstallig onderhoud. Echter, in de gehele transformatie van Dekkerwald tot Park Dekkerwald kan het opnieuw haar centrale positie innemen, maar nu als multifunctional en visitekaartje van het Park; open, laagdrempelig en uitnodigend. Door middel van de kleine uitbreiding met een tearoom en het ‘openbreken’ van de oude verbindingen tussen kapel en sanatorium en voormalig klooster zijn de gebruiksopties van de kapel divers en zijn de verschillende onderdelen ook los van elkaar te gebruiken; viering, dienst, mis, conferentie, symposium, muziek, toneel, kleinkunst, tentoonstelling… etcetera!

opdrachtgever ZZG Zorggroep Nijmegen
ontwerp Marie-Jeanne Sas
project 600m²
status opgeleverd juli 2012