Marie-Jeanne, architect

the mediator between head and hands must be the heart

kulturhus ’t Sprengenhus Laag Soeren

Haalbaarheidsstudie en het ontwerp voor het vernieuwen en integreren van basisschool ’t Schaddeveld, kinderopvang, het dorpshuis en het activiteitencentrum van Schreuderhuizen (zorg) in Laag-Soeren, aan de rand Veluwezoom. Naast het kulturhus worden ook woningen gerealiseerd. In opdracht van Woningstichting Eerbeek.

Kulturhus with a primary school, child care, a village community centre and an activity centre for the mentaly disabled in Laag-Soeren, for Woningstichting Eerbeek.

opdrachtgever Woningstichting Eerbeek
ontwerp Marie-Jeanne Sas, met Ronnie van den Wildenberg
project 2000m² kulturhus
status t/m DO, opgeleverd 2009

in dienstverband bij kaw, beelden kaw